Regulamin

Image

Informacje dla osób korzystających z wyciągów Stacji Narciarskiej Witów-Ski

01
Nad państwa bezpieczeństwem na terenie Stacji Narciarskiej Witów-Ski czuwa ratownik medyczny, którego stacja ratownicza znajduje się przy górnej stacji kolejki. Teren Stacji Narciarskiej Witów-Ski jest monitorowany.
02
Z kart magnetycznych można korzystać zarówno na wyciągu krzesełkowym, orczykowym i przenośniku taśmowym.
03
Karty można kupić i oddać w kasach Stacji Narciarskiej Witów-Ski.
04
Kaucja za kartę wynosi 10 zł. i jest zwracana w przypadku zwrotu nieuszkodzonej karty.
05
Karta terminowa działa tylko w określonych godzinach lub dniach i może z niej korzystać tylko jedna osoba. Ilość przejazdów na karcie terminowej jest nieograniczona.
Image
Image

1. Zakup karty magnetycznej oznacza zaakceptowanie regulaminu korzystania z kart magnetycznych i pozostałych regulaminów dotyczących funkcjonowania Stacji Narciarskiej Witów-Ski,
2. Korzystanie z obiektów i urządzeń Stacji Narciarskiej Witów-Ski jest możliwe tylko w godz. otwarcia Stacji, tj. 9.00 – 20.00,
3. Osoby, które przebywają na terenie Stacji Narciarskiej Witów-Ski, powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający zdrowiu, życiu oraz bezpieczeństwu innych osób,
4. Należy przestrzegać regulaminów, zasad korzystania z wyciągów i tras narciarskich oraz stosować się do znaków i zaleceń obsługi wyciągu,
5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów stacji narciarskiej Witów-Ski.

1. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich Stacji Narciarskiej Witów-Ski odbywa się w godzinach otwarcia obiektu i na podstawie wykupionego wcześniej karnetu (karty magnetycznej).
2. Zabrania się wchodzenia na trasy narciarskie poza godzinami otwarcia ośrodka.
3. Zabronione jest przebywanie (a w szczególności jazda) na wyciągach i trasach osób w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Osoba zarządzająca terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
4. Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych oraz zjazd na sankach lub innych pojazdach.
6. Trasy narciarskie są jednokierunkowe.
7. Osoby korzystające z wyciągów wsiadają i wysiadają tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach dostosowując się tym samym do zasad wg. jakich funkcjonują te urządzenia,
8. Jeśli wyciąg zatrzyma się w trakcie trwania jazdy, należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki obsługi.
9. Osoby do ukończenia 16 roku życia obowiązane są używać kasków ochronnych w czasie jazdy na nartach bądź snowboardzie.
10. Należy przestrzegać regulaminu korzystania z kart magnetycznych. Za ominięcie bramki i nieskasowanie karnetu, obsługa wyciągu może zabrać kartę i klient nie będzie miał możliwości zwrotu kaucji oraz należności za niewykorzystane przejazdy.
11. Szkolenia narciarskie (inne niż Szkoła Narciarska i Snowboardowa Sun School), umieszczanie reklam, ulotek lub jakakolwiek działalność gospodarcza na terenie Stacji Narciarskiej Witów-Ski bez zgody osób zarządzających jest zabronione.
12. Każdy, kto złamie zasady obowiązujące na terenie Stacji Narciarskiej Witów-Ski może zostać usunięty z terenu obiektu.

 

1. Na jednym krzesełku mogą usiąść maksymalnie 4 osoby.
2. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Po rozpoczęciu jazdy zamykamy natychmiast poręcz (pałąk).
4. Dojeżdżając do stacji wysiadania, podnosimy poręcz (pałąk) i natychmiast opuszczamy peron.
5. Narty i deski snowboardowe w czasie jazdy układamy równolegle do kierunku jazdy tak, aby nie powodowały kolizji z innymi pasażerami lub elementami kolei.
6. Dzieci o wzroście poniżej 1,25m mogą być przewożone tylko na oddzielnym stanowisku pod opieką osoby dorosłej, która udzieli ewentualnej pomocy.
7. Osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo mogą korzystać z kolei tylko w towarzystwie opiekuna.
8. W czasie jazdy na krzesełkach zabrania się: wychylania, kołysania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania zabezpieczenia krzesełka.
9. Jeśli wyciąg się zatrzyma w trakcie trwania jazdy, należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki obsługi.
10. Wszystkie luźno zwisające elementy garderoby (sznurki, tasiemki, szaliki, itp.) Należy zabezpieczyć przed zaczepieniem o elementy krzesełka.
11. Kolej nie jest przystosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
12. W przypadku jakichkolwiek niejasności obsługa udziela pełnych informacji.
13. Narty i deski snowboardowe przewozimy tylko przypięte do butów. Zabroniony jest przewóz nart i desek snowboardowych trzymanych w rękach.
14. Należy przestrzegać niniejszego regulaminu.

 

1. Należy zakupić kartę magnetyczną.
2. Na orczyku może jechać tylko 1 osoba
3. Po przejściu przez bramkę wejściową i "skasowaniu" biletu, należy zająć miejsce przed bramką sortującą.
4. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być zawieszony na ręce)
5. Należy jechać prosto, wyznaczonym śladem.
6. Trzymać orczyk do końca jazdy, nie puszczać wcześniej.
7. Opuścić peron w wyznaczonym kierunku
8. Nie wolno kontynuować jazdy poza strefą wysiadania.

 

1. Każda osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboarding obowiązana jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób,
2. Należy dostosować szybkość jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu,
3. Można wyprzedzać z prawej i z lewej strony, ale zachowując ostrożność oraz odpowiednią odległość od osoby wyprzedzanej,
4. Należy unikać zatrzymywania się na stoku, w miejscach zwężeń i słabej widoczności,
5. Schodzić i podchodzić na trasie można tylko poboczem, nie przeszkadzając w ruchu narciarskim,
6. Każdego, kto przebywa na trasie, obowiązuje stosowanie się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych na trasach, terenie Stacji Narciarskiej Witów-Ski,
7. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding obowiązane są do użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
8. W razie wypadku, zasłabnięcia każda osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboarding bezzwłocznie powinien poinformować ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
9. Każdy, kto przebywa na stoku może zjeżdżać tylko na wytyczonych do tego celu trasach, uważając na hydranty, armatki lub inne urządzenia,
Jazda poza wyznaczoną trasą odbywa się na własną odpowiedzialność.

 

Image


Stacja Narciarska Witów-ski

Stacja narciarska i Restauracja Witowianka

Witów 205c, 34-512 Witów

Godziny otwarcia

Widokowa kolej linowa:
Restauracja Witowianka: Czynna
Godziny otwarcia mogą ulec zmianie - sprawdź nasze komunikaty:
Sprawdź komunikaty

Znajdź nas

Znajdź nas

Partnerzy

Client 1
Client 1