TOP SEZON

od 25-12-2021 do 09-01-2022

Obowiązuje

 • 3h
 • Białe Godziny 16:00 – 20:00

Normalny

 • 95 pln
 • 70 pln

Ulgowy

 • 85 pln
 • 70 pln

SEZON WYSOKI

od 10-01-2022 do 13-03-2022

Obowiązuje

 • 3h
 • Białe Godziny 16:00 – 20:00

Normalny

 • 85 pln
 • 60 pln

Ulgowy

 • 75 pln
 • 60 pln

SEZON NISKI

od otwarcia sezonu do 24-12-2021
oraz od 14-03-2022 do zakończenia sezonu

Obowiązuje

 • 3h
 • Białe Godziny 16:00 – 20:00

Normalny

 • 75 pln
 • 60 pln

Ulgowy

 • 65 pln
 • 60 pln

ULGI I ZNIŻKI
• Karnet „DZD” (Dziecko z Dorosłym) to nierozłączny pakiet tych samych Uprawnień, obejmujący dwa karnety, z których jeden przysługuje osobie pełnoletniej, sprawującej opiekę nad dzieckiem, a drugi temu dziecku (zasada: jeden opiekun – jedno dziecko). Cena tego pakietu obejmuje cenę Karnetu Normalnego powiększoną o 10 PLN za każdy dzień objęty takim Karnetem. Z chwilą ukończenia 5 roku życia (5-te urodziny są pierwszym dniem utraty zniżki), dziecko przestaje być uprawnione do korzystania z karnetu „DZD”.
• Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego mogą nabyć karnet dzienny TATRY SUPER SKI
w cenie 5 PLN za każdy dzień objęty takim karnetem.
• Grupom od 20 osób, przysługuje zniżka 10% na zakup Karnetów TATRY SUPER SKI. Przy zakupie Karnetów ze zniżką dla grup: jedna na 21 osób otrzymuje Karnet dzienny w cenie 10 zł za każdy dzień objęty takim Karnetem, a pozostałe osoby otrzymują zniżkę w wysokości 10% od ceny cennikowej. Grupa wybiera spośród siebie opiekuna grupy, czyli osobę reprezentującą, wszystkich członków grupy na zasadzie wyłączności. Tylko opiekun grupy jest uprawniony do składania oświadczeń woli w zakresie zakupu karnetów grupowych lub ich ewentualnych zwrotów.
• Karnety dla Seniorów, DZD oraz Grupowe Karnety, o jakich mowa powyżej można zakupić wyłącznie w kasie każdego Ośrodka Narciarskiego.
• Regulamin okresowych zniżek i promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.tatrysuperski.pl, a także każdorazowo w kasach biletowych Ośrodków Narciarskich. Korzystanie z Karty TATRY SUPER SKI przez osobę nieuprawnioną (np. przez osobę, której nie przysługuje zniżka) skutkować może zablokowaniem uprawnień do korzystania z niej. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości wyjaśnia się, że Kartka Lokalna nie może być wykorzystana w celu realizacji uprawnień wynikających z Karty TATRY SUPER SKI.

Witów-Ski sp. z o.o. / 34-512 Witów 205c / tel: +48 18 20 71 330 / Odwiedź nas w mediach społecznościowych